11

Phụ tùng

bánh xích

hình trụ

vật đúc

bánh xích 2

trục

bánh răng