11

Đánh giá cao từ khách hàng

Chúng tôi đã hợp tác với Unilever toàn cầu trong nhiều năm.

Tháng này, chúng tôi đã nhận được những nhận xét tích cực từ khách hàng của chúng tôi. Nó thực sự rất kích hoạt chúng tôi để làm tốt hơn. Toàn bộ nhóm của chúng tôi Runchen sẽ tiếp tục nỗ lực để thực hiện nghiên cứu về công nghệ. Mục tiêu của chúng tôi là để máy làm kem hoạt động hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

Cuối cùng để tạo ra giá trị lớn.


Thời gian đăng: 08-05-2020