11

Lịch sử

 • Runjin was approved as global supplier by Unilever. Our business has reached their Indonesia, Philippine, Australia, South Africa market. And we are keeping an increasing trend on business opportunities. This is a significant milestone for market customers approval.
  2019
  Runjin đã được Unilever chấp thuận là nhà cung cấp toàn cầu. Doanh nghiệp của chúng tôi đã tiếp cận thị trường Indonesia, Philippine, Úc, Nam Phi. Và chúng tôi đang giữ xu hướng ngày càng tăng về các cơ hội kinh doanh. Đây là một cột mốc quan trọng đối với sự chấp thuận của khách hàng thị trường.
 • Runchen established branch office in Taizhou city titled as Taizhou Runjin Machinery Co., Ltd. Runjin Machinery Co., Ltd owns a 4000m2 plant, 60 employees including 15 technicians who are very professional and experienced in machine field.
  2016
  Runchen thành lập văn phòng chi nhánh tại thành phố Taizhou với tên Taizhou Runjin Machinery Co., Ltd. Runjin Machinery Co., Ltd sở hữu một nhà máy rộng 4000m2, 60 nhân viên trong đó có 15 kỹ thuật viên rất chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực máy móc.
 • Runchen researched and developed a variety of high-efficiency ice cream equipment, which had been recognized by many customers and get more popular around world.
  2012
  Runchen đã nghiên cứu và phát triển nhiều loại thiết bị làm kem hiệu quả cao, đã được nhiều khách hàng công nhận và ngày càng phổ biến trên toàn thế giới.
 • We have developed customers on Chile, Australia, Dubai, Mexico, Southeast Asia market. In order to meet strictly requirements in food industry, we set a high international standard about our equipment. All our electrical components and main parts are matched with well-known brand, like Siemens, Bonfiglioli, Schneider, etc.
  2010
  Chúng tôi đã phát triển khách hàng trên thị trường Chile, Úc, Dubai, Mexico, Đông Nam Á. Để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt trong ngành thực phẩm, chúng tôi đặt ra tiêu chuẩn quốc tế cao về thiết bị của mình. Tất cả các thành phần điện và các bộ phận chính của chúng tôi đều phù hợp với thương hiệu nổi tiếng, như Siemens, Bonfiglioli, Schneider, v.v.
 • After years of domestic market experience and more reliable relationship built, Renchen started spreading business toward worldwide.
  2006
  Sau nhiều năm kinh nghiệm thị trường trong nước và xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy hơn, Renchen bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh ra toàn thế giới.
 • The introduction of new development Ice cream formula breaks traditional type and achieves brilliant achievement on 2002. 
  2002
  Sự ra đời của công thức kem mới phá vỡ kiểu truyền thống và đạt được thành tựu rực rỡ vào năm 2002. 
 • Runchen was established on 2001.
  2001
  Runchen được thành lập vào năm 2001.